آغاز عملیات عمرانی در رصدسرای کامو

آغاز عملیات عمرانی در رصدسرای کامو

عملیات عمرانی فاز ۱ ساخت رصدسرا در کامو آغاز شد. پشتیبانی عملیاتی و کاربری رصدخانه ملی ایران  در رصدسرا انجام می گیرد. در این فاز، محل استقرار واحد پشتیبانی و تامین زیرساخت های اولیه صورت خواهد گرفت. رصدسرا در نزدیکی شهر کامو واقع شده است.