افتتاح دفتر طرح رصدخانه ملی ایران در شهرستان کامو

افتتاح دفتر طرح رصدخانه ملی ایران در شهرستان کامو

دفتر طرح رصدخانه ملی ایران در تاریخ سوم شهریور ماه سال ۱۳۹۵ با حضور آقای دکتر محمد جواد لاریجانی – ریاست پژوهشگاه دانشهای بنیادی- و جمعی از مسئولین شهرستان کاشان افتتاح شد.

با افتتاح این ساختمان، تحرک جدیدی در مدیریت عملیات طرح رصدخانه ملی ایران صورت می گیرد و فعالیتهای عملیاتی، تحقیقاتی و مدیریتی، و نیز استقرار  اقامت محققان، میهمانان و کارشناسان با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت. رصدخانه ملی ایران در آینده میزبان میهمانان و رصدگران بسیاری از ایران و سایر کشورها خواهد بود که به یک مرکز علمی بزرگ پویا در حوزه نجوم و کیهان شناسی بدل خواهد شد.