انتصاب اعضای جدید شورای راهبری رصدخانه ملی ایران

انتصاب اعضای جدید شورای راهبری رصدخانه ملی ایران

شورای راهبری رصدخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۶ شاهد انتصاب سه عضو جدید بین المللی می باشد. اعضای جدید این شورا، مهندس کالین کانینگهام از بریتانیا, دکتر دیوید باکلی از آفریقای جنوبی و مهندس مارتین کولوم از رصدخانه جنوبی اروپا هستند. 

آقای کانینگهام، مدیر برنامه تلسکوپ فوق العاده بزرگ (E-ELT) در مرکز فناوری نجوم بریتانیا در رصدخانه ادینبورگ اسکاتلند بوده و دارای بیش از سی سال تجربه در زمینه مهندسی سیستم و مدیریت پروژه  است. مهندسی سیستم در رصدخانه فضایی هرشل در فاصله سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، معاونت مرکز فناوری نجوم بریتانیا در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، عضویت در کارگروه ابزارگان تلسکوپ ELT و عضویت در Opticon از جمله فعالیتهای ایشان است. 

عضو دیگر شورا، دکتر دیوید باکلی، در حال حاضر ستاره شناس ارشد رصدخانه نجومی آفریقای جنوبی (SAAO) است. وی دارای تجارب رصدی گسترده ای در زمینه فوتومتری، طیف سنجی و قطبش سنجی بوده و سمت مدیر علمی پروژه تلسکوپ ۱۰ متری افریقای جنوبی را در کارنامه علمی خود دارد. وی همچنین در حال حاضر به عنوان محقق اصلی در بخش ابزارگان پروژه تلسکوپ بسیار بزرگ آفریقای جنوبی (SALTمشغول به کار است.

آقای مهندس مارتین کولوم مهندس سیستم ارشد رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) در پروژه تلسکوپهای VLT و مشاور در فناوری های نجومی در رصدخانه های بزرگ است.