بازدیدهای اخیر از طرح رصدخانه ملی ایران

بازدیدهای اخیر از طرح رصدخانه ملی ایران

سایت رصدخانه ملی ایران میزبان مسئولین و دست اندرکاران دولتی و هیات مدیره انجمن نجوم ایران بود که از قله گزگش و سامانه های مستقر روی آن بازدید کردند. هدف از این بازدیدها، اطلاع از آخرین رویدادها و پیشرفت های این طرح و برنامه های آتی این طرح است.

دکتر محمود شیخ زین الدین، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح رصدخانه ملی ایران بازدید به عمل آوردند. در این بازدید گزارش کاملی از پیشرفت های اخیر پروژه رصدخانه ملی ایران ارائه شد.

دکتر سعدالله نصیری قیداری، رئیس هیئت مدیره انجمن نجوم ایران به همراه هیات مدیره این انجمن آقایان دکتر خاکیان و آقایی از قله گرگش، محل ساخت رصدخانه، سامانه خودکار اندازه گیری دید و سامانه میدان دید باز بازدید کردند. در این بازدید، دکتر خسروشاهی، مجری طرح رصدخانه ملی ایران و نایب رئیس انجمن نجوم ایران، برنامه های پیش رو، رصدسرا، ساختمان محفظه و ساختمان پشتیبانی در محل قله گرگش در ارتفاع ۳۶۰۰ متری را مطرح کردند.

همچنین دکتر مومنیان، فرماندار ویژه شهرستان کاشان با جمعی از مسئولین فرمانداری ویژه کاشان، بخشداری قمصر، دانشگاه کاشان و همراهی شهردار کاشان و معتمدین شهر کامو و چوگان از این طرح بازدید کردند که با توضیحات جامعی در مورد ضرورت احداث رصدخانه در ایران و مراحل ساخت این پروژه افتخار آفرین از طرف مدیران طرح همراه بود.