تشریح روند اجرای طرح رصدخانه ملی ایران

تشریح روند اجرای طرح رصدخانه ملی ایران

تشریح روند اجرای طرح رصدخانه ملی ایران در نشستی با منجمان، اعضا و رئیس هیات مدیره انجمن نجوم ایران و رسانه های عمومی برگزار شد.

در این نشست دکتر سعد اله نصیری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و مجری مکان یابی رصدخانه ملی ایران، گزارشی از مکان یابی بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ ارائه کردند. سپس دکتر حبیب خسروشاهی مجری طرح رصدخانه ملی ایران با مرور گذشته طرح رصدخانه ملی، فعالیت های فعلی و چشم انداز آتی طرح را تشریح کردند. در ادامه آقای احمدرضا حقیقت معاونت اداری و مالی پژوهشگاه، در خصوص رفع موانع اجرایی و شیوه های تامین اعتبارات طرح گزارش دادند. در پایان فعالیت های بخش توسعه فناوری پژوهشکده نجوم توسط دکتر علیرضا مولائی نژاد ارائه شد.

این جلسه در آستانه آغاز ساخت بخش ثابت محفظه تلسکوپ ۳/۴ متری، بهره برداری علمی از سایت رصدی گرگش و اتمام طراحی تفصیلی تلسکوپ ۳/۴ متری برگزار شد. بر اساس قرار منعقده بین پژوهشگاه دانشهای بنیادی و شرکت بن دژکاو، ساختمان خدمات، محوطه سازی و پایه و بخش ثابت محفظه به همراه محوطه قله گرگش در قالب یک قرارداد ۱۸ ماهه از سوی طرح رصدخانه ملی ایران به این شرکت واگذار شده است.

در این جلسه، مجری طرح رصدخانه ملی ضمن تشریح رویکرد طرح در ایجاد بستر و زیرساخت رصدخانه ملی ایران، از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای نصب تجهیزات رصدی در قله گرگش دعوت کرد. وی صرفه اقتصادی و پرهیز از هزینه در زیرساخت ها را محور این دعوت دانست و استفاده از تجربه متخصصان رصدخانه ملی در این خصوص را توصیه کرد.لازم به ذکر است که با نصب و راه اندازی سامانه رصدی میدان دید باز، بهره برداری علمی از رصدخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۶ آغاز می شود.

رونمایی از دسترسی همزمان به اطلاعات رصدی سایت نیز در این مراسم انجام گرفت و به این ترتیب عموم علاقمندان از طریق وبگاه رصدخانه ملی ایران به این اطلاعات دسترسی دارند.