جلسه مدیریت طرح با مدیران منطقه احداث رصدخانه ملی ایران

جلسه مدیریت طرح با مدیران منطقه احداث رصدخانه ملی ایران

با هماهنگی بخشداری قمصر، جلسه ای با حضور مدیران طرح رصدخانه ملی ایران در محل دبیرخانه دائمی گل و گلاب شهرداری قمصر برگزار شد. در این جلسه، بخشداران بخشهای قمصر، میمه و نیاسر، شهرداران قمصر و کامو و چوگان و همچنین رؤسا و اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران منطقه و مسئول اداره برق میمه حضور داشتند.

در این نشست، ابتدا دکتر حبیب خسروشاهی، مجری طرح رصدخانه ملی ایران، ضمن معرفی این پروژه و ۱۴ سال فعالیت این طرح در منطقه از مرحله مکان یابی تا ایجاد زیرساخت های آن، در مورد برنامه‌های آینده طرح رصدخانه ملی ایران، فرصت‌های ایجاد شده برای مناطق پیرامونی طرح و نقش آن در ایجاد پتانسیل هایی جدید در منطقه توضیحاتی ارائه کردند. وی از حمایت مدیران و مردم منطقه در اجرای این طرح قدردانی کرد. در این جلسه، تاثیر مستقیم کنترل آلودگی نوری بر روی کیفیت سایت رصدخانه ملی ایران مورد تاکید و راهکارهای اجرایی آن مورد بحث قرار گرفت.