درخواست بازدید

منجمان و علاقه مندان به بازدید از سایت رصدخانه ملی ایران در قله گرگش، بایستی فرم شماره ۱ را دریافت کرده و پس از تکمیل، آن را به نشانی پست الکترونیکی طرج رصدخانه ملی ایران به آدرس ino@ipm.ir ارسال کنند. پس از تایید فرم شماره ۱، فرم شماره ۲ تکمیل و فرستاده شود.