نگاه روزنامه شرق به پروژه رصدخانه ملی ایران

روزنامه شرق در شماره ۲۹۷۴ روز پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ خبر مصاحبه با مجری طرح رصدخانه ملی ایران را منتشر کرد. لینک مصاحبه