سامانه خودکار اندازه گیری دید

 

سامانه خودکار اندازه گیری دید

یکی از ملزومات هر رصدخانۀ اپتیکی، سنجش پیوستۀ میزان تلاطم جوی و دید نجومی به عنوان معیاری از اغتشاشات جوی در ستون جو بالای تلسکوپ و در نتیجه کیفیت سایت رصدی است. از پارامتر دید نجومی در تحلیل داده ها و تصاویر تلسکوپ استفاده می شود. به علاوه، با اندازه گیری این پارامتر در بازه های طولانی مدت، می توان الگوی مناسب ترین شبهای رصدی در هرماه را به دست آورد.

سامانه اندازه گیری خودکار

در سال ۱۳۹۲ رصدخانه ملی ایران با مشارکت فنی بخش توسعۀ فناوری پژوهشکدۀ نجوم، سامانه خودکار اندازه گیری دید را طراحی کرده و به صورت آزمایشی در شهر کامو در نزدیکی محل احداث رصدخانه ملی ایران نصب کرد. آبان ۱۳۹۳ این سامانه به همراه تجهیزات مورد نیاز آن، در محل دائمی خود در قلۀ گرگش و در مجاورت محل استقرار تلسکوپ رصدخانۀ ملی نصب شده است و به صورت کاملا خودکار، داده های اندازه گیری دید را ارسال می کند.