تماس با ما

نشانی دفتر تهران:

ابتدای بزرگراه ارتش، باغ لارک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کد پستی: ۳۶۶۱۳-۱۹۵۶۸
تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰ ۲۱ ۹۸+
دورنگار: ۲۲۸۲۷۳۰۹ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیک: ino@ipm.ir 

 

 

 

نشانی دفتر کاشان-کامو:

شهرستان کاشان، شهر کامو و چوگان، حد فاصل کامو و شهرک صنعتی، رصدخانه ملی ایران، دفتر کامو

کد پستی: ۷۳۸۵۴-۸۷۵۵۱
تلفن: ۵۵۶۶۷۰۸۰-۰۳۱ و ۵۵۶۶۷۰۹۰-۰۳۱
پست الکترونیک: ino_kamoo@ipm.ir