اطلاعات تماس

مراجعات عمومی

دفتر تهران

آدرس:  تهران، اتوبان ارتش،‌ باغ لارک

کد پستی: ۳۶۶۱۳-۱۹۵۶۸

تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۲۷۳۰۹-۰۲۱

ایمیل: ino@ipm.ir

دفتر رصدسرا

آدرس: اصفهان، شهر کامو و چوقان، رصدخانه ملی ایران

کد پستی: ۷۳۸۵۴-۸۷۵۵۱

تلفن: ۵۵۶۶۷۰۹۰-۰۳۱

موقعیت رصدخانه