اطلاعات تماس

مراجعات عمومی

دفتر تهران

آدرس: ایران، تهران، اتوبان ارتش،‌ باغ لارک

کد پستی: ۳۶۶۱۳-۱۹۵۶۸

تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰-۰۲۱

فکس: ۲۲۸۲۷۳۰۹-۰۲۱

ایمیل: ino@ipm.ir

دفتر کامو

آدرس: ایران، اصفهان، شهر کامو و جوشقان، رصدخانه ملی ایران

کد پستی: ۸۷۵۵۱-۷۳۸۵۴

تلفن: ۵۸۳۵۵۱۸۵-۰۳۱

ایمیل: ino_kamoo@ipm.ir