سازمان طرح

ساختار اجرای طرح رصدخانه ملی ایران

مدیریت طرح

مجری و مدیر پروژه: دکتر حبیب خسروشاهی

استاد پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانشهای بنیادی

مدیر اجرایی: خانم فهیمه قادری

رصدخانه ملی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

مدیر فنی: مهندس هوشداد جناب

رصدخانه ملی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

مشاوران بین المللی

پروفسور پدرو الوارز

مجری پروژه رصدخانه بزرگ قناری (GTC) ساخت تلسکوپ ۱۰ متری

دکتر دیوید باکلی

مدیر علمی پروژه تلسکوپ ۱۰ متری افریقای جنوبی و محقق اصلی در بخش ابزارگان پروژه تلسکوپ بسیار بزرگ آفریقای جنوبی (SALT)

آقای مارتین کولوم

مهندس سیستم، رصدخانه جنوبی اروپا (ESO)

پروفسور جری گیلمور (دبیر)

انستیتو نجوم دانشگاه کمبریج و مسئول هماهنگی اپتیکون (شبکه هماهنگی نجوم اپتیکی و فروسرخ)

دکتر کالین کانینگهام

مرکز فناوری نجوم بریتانیا –  رصدخانه ادینبورگ اسکاتلند، عضو کارگروه ابزارگان تلسکوپ ELT

پروفسور پیرو سالیناری

طراح مکانیک تلسکوپ دوچشمی (LBT)

پروفسور لورنزو زاگو

مدیر پیشین پروژه تلسکوپ DAG

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

علاوه بر آن، رصدخانه ملی ایران در اجرای طرح از مدیریت و مشاوره پروفسور آرنه آردبرگ (دانشگاه لوند سوئد) و دیگر متخصصان آن دانشگاه و دیگر دانشگاهها و مؤسسات اروپایی و همچنین همکاری گروه تلسکوپ های آیزاک نیوتن (ING) در زمینه آموزش بهره برده است.