کارگاه ابزارهای نجومی دانشگاه فردوسی ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

رصدخانه ملی ایران به منظور آشنا کردن دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با ابزارهای نجومی و کاربرد انها، کارگاه یک روزه ای را با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن نجوم ایران برگزار می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کارگاه مراجعه کنید.