بازدیدهای اخیر از طرح رصدخانه ملی ایران

بازدیدهای اخیر از طرح رصدخانه ملی ایران

سایت رصدخانه ملی ایران میزبان مسئولین و دست اندرکاران دولتی و هیات مدیره انجمن نجوم ایران بود که از قله گزگش و سامانه های مستقر روی آن بازدید کردند. هدف از این بازدیدها، اطلاع از آخرین رویدادها و پیشرفت های این طرح و برنامه های آتی این طرح است.

ادامه مطلب

12