برای منجمان

پروژه رصدخانه ملی ایران در حال حاضر در مرحله ساخت است و در کنار طراحی و ساخت قطعات مختلف تلسکوپ اصلی INO340، ساختمان‌های محفظه و خدمات و لایه نشانی با سرعت بسیار خوبی در حال پیشرفت هستند. برای مشاهده وضعیت فعلی بخش های مختلف به گنجینه طرح  مراجعه کنید.

این صفحه حاوی اطلاعات لازم برای منجمان است تا بتوانند از امکانات رصدخانه ملی ایران برای برنامه ریزی و اجرای پژوهش‌های رصدی خود به بهترین وجه استفاده کنند. رصدخانه ملی در نخستین گام میزبان دو تلسکوپ است. اول تلسکوپ اصلی رصدخانه ملی که INO340 نام دارد و هم اکنون بخش‌های مختلف آن در حال ساخت است. دومین سامانه رصدی که در سال ۱۳۹۷ عملیاتی شده است سامانه میدان دید باز INOLA است (INO Lens Array). در زیر درگاه‌های دسترسی به اطلاعات دقیق هر دو تلسکوپ را مشاهده می کنید.

شما می توانید از طریق دسترسی سریع در کنار این صفحه داده‌های رصدی دریافتی از پایشگاه گرگش را مشاهده کنید. بعلاوه در انتهای صفحه مقالات علمی پژوهشی مرتبط با طرح رصدخانه ملی ایران فهرست شده اند.

telescope_control

اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف تلسکوپ INO340 در زیر قابل دسترسی هستند:

lens_array_page

این آرایه متشکل از سه لنز کانن ۴۰۰ است که بطور همخط و همزمان با هم و در سه فیلتر جداگانه در طول موج مرئی رصد انجام می دهند.

مشاهده اطلاعات کامل>

فهرست مقالات

  • Khosroshahi, H. G., 2018, Nature Astronomy, 2, 429
  • Khosroshahi, H. G. et al., 2016, Proc. SPIE, 9906, 990615
  • Jafarzadeh, A. & Ravanmehr, R., 2014, Proc. SPIE, 9152, 915220
  • Ravanmehr, R. & Jafarzadeh, A., 2014, Proc. SPIE, 9152, 91521Q
  • Khosroshahi, H. G., 2011, Preprint at https://arxiv.org/abs/1101.3883