زمینه‌های علمی

با توجه به نیازهای مختلف جامعه علمی ایران طیف گسترده‌ای از اهداف برای رصدخانه ملی در نظر گرفته شده است. از این رو طرح علمی رصدخانه ملی ایران می بایست ماهیت جامعی داشته باشد. فهرست کامل اهداف علمی اولیه INO340 در زیر گنجانده شده اند. لازم به ذکر است که در حال حاضر تیم علمی رصدخانه ملی ایران مشغول بازبینی این طرح علمی می باشند.

منظومه شمسی

منظومه شمسی ما یک نمونه بسیار جذاب از پیشرفت فوق العاده سریع نجوم مدرن است و نمونه های جالبی را از مهمترین پارامترهای فیزیکی بدست می دهد. ساخت رصدخانه ملی به ما این امکان را می دهد که به بخشی از پرسش های مهمی که مدت هاست در رابطه با پیدایش منظومه شمسی، شناخت لایه های بالایی جو سیاره ها، فیزیک غول های گازی و یخی و همچنین تاریخچه پیچیده دینامیکی سیارک ها و اجرام کمربند کوییپر مطرح است پاسخ دهیم.

بیشتر بخوانید>

ستاره ها تا خوشه های ستاره ای

ستاره ها و مجموعه های مرتبط با آن ها مجموعه های بسیار متفاوتی را شکل می دهند. ستاره های دوتایی بزرگترین عضو این مجوعه را تشکیل می دهند. بعلاوه سیستم های متشکل از ستاره های بیشتر هم فراوان هستند. دسته های بزرگتر خوشه های باز و خوشه های کروی را تشکیل می دهند. INO340 برای مطالعه بسیاری از مسائل موجود در زمینه فیزیک ستاره ها کاملاً مناسب است.

بیشتر بخوانید>

سیارات فراخورشیدی

از زمان کشف اولین سیاره فراخورشیدی در سال ۱۳۷۴ تا کنون زمینه‌های مختلف تحقیق درباره این اجرام به شدت قوت گرفته است،‌از کشف سیارات جدید گرفته تا مطالعات آماری بر روی گونه‌های مختلف و یا نظریه‌های پیدایش و تحول آن‌ها. قابلیت‌های تلسکوپ INO340 دانش ما را در ارتباط با کشف و تعیین مشخصات سیارات فراخورسیدی بسیار بالا خواهد برد.

بیشتر بخوانید>

فضای میان ستاره‌ای

ستاره‌ها بلوک اصلی محیط اطراف خورشید ما، کهکشان راه شیری و البته تمامی کهکشان ها هستند. درست مثل خود ستاره‌ها، فضای میان ستاره‌ای نیز یک زندگی پویا دارد. اگر تلسکوپ INO340 به یک طیف نگار با توان تفکیک بالا مجهز شود، می تواند رقیب بسیار خوبی برای تلسکوپ‌های هم رده خود در زمینه مطالعات محیط میان ستاره‌ای باشد.

بیشتر بخوانید>

کهکشان‌ها و محیط اطراف آن‌ها

مطالعه کهکشان‌ها و آنچه که ما تا کنون از پیدایش و شکل گیری ساختارهای کوچک و بزرگ مقیاس عالم می دانیم تا حد بسیار زیادی وابسته به رصدهایی است که با تلسکوپ‌های متوسط مثل تلسکوپ رصدخانه ملی ایران انجام گرفته است. برخی از علایق جامعه منجمان ایران در زمینه مطالعه کهکشان‌ها در این بخش آورده شده است.

بیشتر بخوانید>

گروه‌ها و خوشه‌های کهکشانی

خوشه‌های کهکشانی بزرگترین سیستم‌های بسته گرانشی در عالم هستند. بخاطر نبود ابزار مناسب، رصد محیط فراکهکشانی و کیهان شناسی رصدی برای منجمان ایرانی زمینه‌ای است که کمتر در آن تجربه دارند. بر طرف کردن این نیاز یکی از اهداف اصلی ساخت رصدخانه ملی ایران بوده است.

بیشتر بخوانید>

ماده و انرژی تاریک

در حال حاضرهمه دانشمندان دنیا در این موضوع اتفاق نظر دارند که شناخت ما از پیدایش و تحول کهکشان‌ها ناقص است. از آنجا که فرایند پیدایش کهکشانی به طور ذاتی تصادفی است، یکی از مهمترین نوع رصدهایی که در این زمینه مورد توجه است رصد دسته‌های بزرگ آماری است. INO340 می تواند نقش مهمی را در رصد این گونه اجرام بازی کند.

بیشتر بخوانید>

نجوم دامنه زمانی

نجوم دامنه زمانی به مطالعه منابع متغیر و گذرا مربوط می شود. این پدیده های غیر قابل پیش بینی تحولی موقتی از شرایط فیزیکی را نشان می دهند و عموماً هم وقتی کم نور می شوند دیگر قابل دیدن نیستند. این پدیده های گذرا نیاز به یک سیستم پشتیبانی سریع دارد که به سرعت رصد را آغاز کند. نجوم دامنه زمانی زمینه ای جذاب برای فعالیت رصدخانه ملی ایران خواهد بود.

بیشتر بخوانید>