تاریخچه طرح

تاریخچه طرح

محققان رصدخانه ملی ایران، سایت گرگش را پس از یک مطالعه طولانی هشت ساله که در آن وضعیت آب و هوایی تمام کشور را مورد مطالعه قرار دادند انتخاب کردند. از آن زمان تا کنون فعالیت‌های بسیاری در طرح انجام شده اند از جمله احداث جاده اختصاصی ۱۱/۲ کیلومتری رصدخانه ملی که قله گرگش را به شبکه راه‌های جاده‌ای کشور متصل می کند. هم اکنون بخش ثابت ساختمان‌ محفظه و ساختمان سرویس و لایه‌نشانی در سایت گرگش در حال ساخت هستند و طبق برنامه ریزی در سال ۱۳۹۸ پایان می‌یابند.

برای اطلاع از پیشینه و وضعیت فعلی طرح رصدخانه ملی ایران، به گنجینه طرح مراجعه کنید.