INO Lens Array

سامانه رصدی INOLA در داخل محفظه بر فراز قله گرگش. عکس از: INO

سامانه میدان دید باز INOLA به عنوان اولین آرایه رصدی از تلسکوپهای برنامه ریزی شده برای رصدخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۷ به بهرهبرداری رسید. این سامانه آرایهای  متشکل از چند لنز است که به طور  خاص برای مطالعه اجرام با درخشندگی سطحی پایین در طول موجهای مرئی طراحی شده است. طراحی، ساخت و راهاندازی این آرایه توسط تیم توسعه فناوری رصدخانه ملی ایران انجام شده است. INOLA در حال حاضر  به  سه لنز کانن ۴۰۰ میلیمتر که سطوح عدسی‌های آنها با پوشش فوق العاده نانو ساخته شده‌اند مجهز است و دقت اجزای اپتیکی داخلی آن از مرتبه‌ی زیر طول موج مرئی است. طراحی منحصر به فرد  آرایه این امکان را فراهم می‌کند تا با کاهش شدید نور پراکنده شده داخل سیستم اپتیکی و همچنین کاهش بازتابهای درونی، ساختارهای بسیار کم نور آشکار شوند. INOLA  همچنین می تواند به عنوان  ابزار رصدی میدان دید باز به کار گرفته شود و چندین جرم را به طور همزمان رصد کند.

برای اینکه INOLA بتواند ریزترین اثرات ناخواسته در دادههای رصدی را حذف کند و از کمترین نور حاصل از جرم هدف استفاده کند،به پایپلاین دادهکاهی پیچیده نیاز دارد. از این رو  آرایه به اتاق کنترل از راه دور اختصاصی مجهز است که تمامی کارهای مربوط به رصد، دریافت داده، بررسی کیفیت آن، حفاظت از ابزارهای INOLA و نگهداری دادهها از طریق آن انجام می‌شود. دادههای دریافتی با دسترسی به ftp که اطلاعات آن بعد از اتمام رصد از طریق ایمیل فرستاده می شود در اختیار کاربر قرار میگیرد.

زمینه‌های علمی

اصلیترین اهداف در نظر گرفته شده برای آرایه INOLA عبارتند از: کهکشانهای دارای درخشندگی سطحی پایین، هالههای ستارهای و ساختار آنها،ساختارهای کشندی اطراف کهکشانها، دنبالهدارها و اجرام خرد منظومه شمسی، پژواکهای نوری، نور میان خوشهای،ستارههای متغیر و سیارههای فراخورشیدی گرفتی.

مدهای رصدی

این آرایه برای دستیابی به اهداف علمی در نظر گرفته شده، در سه مد رصدی فعالیت خواهد کرد. مد یا اولویت اول رصد مخصوص به اجرام نجوم دامنه زمانی است. –این اجرام توجه سریع رصدگر را می‌طلبند و به همین دلیل  بالاترین سطح اولویت رصدی را دارند. پدیدههایی مانند انفجارهای پرتو گاما، ابرنواخترها، ستارگان متغیر کاتالیسمیک و پدیدههای ریزهمگرایی گرانشی در این دسته قرار می‌گیرند.

مد رصدی دوم به Queue mode موسوم است  و بر اساس مرتبه برنامه رصدی پیشنهادی، اولویت اجرام، شرایط رصدی (دید نجومی،شفافیت آسمان، فاز ماه و فاصله زاویهای آن تا هدف رصدی، انتخاب فیلتر و ) انجام میشود. انتخاب مناسب اجرام به همراه شرایط رصدی ایدهآل به بالا بردن کارایی رصد و کیفیت دادهها برای داشتن نتایج علمی بهتر کمک میکند.

آخرین مد رصدی Survey mode است که در این حالت معمولاًتعداد اجرام هدف زیاد است و زمانهای نوردهی طولانی مورد نیاز است.

محفظه آرایه INOLA در سایت رصدی گرگش. عکس از INO
پارامترهای اصلی
The field of view of the INOLA compared to the size of the full Moon

۴۰۰ میلیمتر

۱۴۰ میلیمتر

۲/۸

۱۶ عضو در ۱۲ گروه

۱۵۴*۱۱۶ دقیقه قوس

SBIG STF-8300 Monochrome

۲/۷۸۵ ثانیه قوس/پیکسل

فیلترهای فوتومتریک B, V, R

۵۲ میلیمتر drop in

فاصله کانونی

قطر لنز

نسبت کانونی

ساختار لنز

میدان دید

CCD

مقیاس پیکسل

فیلتر

ابعاد فیلتر

در شکل بالا میدان دید INOLA را در مقایسه با ماه کامل مشاهده میکنید. کادر بزرگتر کل میدان دید است و بخش کوچکتر نشان دهنده بخشی از تصویر است که کاملاً تخت و عاری از خطاهای اپتیکی است و معمولاً برای اهداف علمی  استفاده می شود. منطقه تخت بخشی است که در آن ابیراهیهای اپتیکی مانند کما و  نیز  خطای فوکوس تصویر در مقایسه با لبههای میدان دید کمتر است.

ممکن است علاقمند باشید

سامانه رصدی INOLA را بهتر بشناشید: اطلاعات مربوط به راه‌اندازی سامانه، قابلیت‌های مختلف آن و تست‌هایی که بر روی آن در حال انجام هستند. متن کامل را اینجا بخوانید.