کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارها

با آغاز راه اندازی تلسکوپ ۳.۴ متری رصدخانه ملی ایران برای رسیدن به مرحله ی اولین نورگیری و به منظور استفاده بهینه از این تلسکوپ و سایر تجهیزات رصدی موجود و آتی توسط محققان و دانشجویان، طرح برگزاری کارگاه های آموزشی نجوم رصدی در کل کشور برای ظرفیت سازی و توسعه نیروی انسانی متخصص پیشنهاد شده است. در این طرح اساتید دانشگاه ها و محققان نجوم رصدی به آموزش دانشجویان خواهند پرداخت و این امر در نهایت منجر به تربیت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور، جهت استفاده بهینه از تلسکوپ ملی ایران خواهد شد. مجری و برنامه ریزی و حمایت از اجرای این طرح بر عهده رصدخانه ملی ایران است. بطور کلی این کارگاه ها در چهار مرحله برگزار خواهند شد که عبارتند از:

  1. آموزش نجوم و کیهان شناسی رصدی ‫‪
  2. تکنیک ها و ابزار رصدی
  3. آنالیز و پردازش داده ها
  4. نوشتن پروپزال های رصدی

برنامه مرحله اول کارگاه های رصدخانه ملی ایران

تاریخ برگزاری مکان برگزاری نام کارگاه
۲۲ – ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه خوارزمی ۱ – تشکیل،  تحول و ساختار کهکشان ها
۲۰ – ۲۱ آبان ۱۴۰۰ ۲ – محیط های میان ستاره ای و ستاره زایی، تشکیل و تحول ستاره ها
۲۵– ۲۶ آذر ۱۴۰۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ۳ – خوشه های ستاره ای و تابع جرم اولیه
۲۳ – ۲۴ دی ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۴ – سیارات فرا خورشیدی و شناسایی آن ها
۱۹ – ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ۵ – خوشه ها و گروه های کهکشانی
۲۵ – ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ۶ – کهکشان راه شیری، گروه محلی کهکشان ها و جمعیت های ستاره ای
۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۷ – رویدادهای رصدی وابسته به زمان
۲۶ – ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ دانشگاه همدان ۸ – مساحی های نجومی
۲۳ – ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۹ – غبار و نحوه شکل گیری آن
۲۷ – ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر ۱۰ – جهان با درخشندگی سطحی پایین