کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارها

با آغاز راه اندازی تلسکوپ ۳.۴ متری رصدخانه ملی ایران برای رسیدن به مرحله ی اولین نورگیری و به منظور استفاده بهینه از این تلسکوپ و سایر تجهیزات رصدی موجود و آتی توسط محققان و دانشجویان، طرح برگزاری کارگاه های آموزشی نجوم رصدی در کل کشور برای ظرفیت سازی و توسعه نیروی انسانی متخصص پیشنهاد شده است. در این طرح اساتید دانشگاه ها و محققان نجوم رصدی به آموزش دانشجویان خواهند پرداخت و این امر در نهایت منجر به تربیت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور، جهت استفاده بهینه از تلسکوپ ملی ایران خواهد شد. مجری و برنامه ریزی و حمایت از اجرای این طرح بر عهده رصدخانه ملی ایران است. بطور کلی این کارگاه ها در چهار مرحله برگزار خواهند شد که عبارتند از:

  1. آموزش نجوم و کیهان شناسی رصدی ‫‪
  2. تکنیک ها و ابزار رصدی
  3. آنالیز و پردازش داده ها
  4. نوشتن پروپزال های رصدی

کنفرانس ملی

رصدخانه ملی ایران: اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ ۳/۴ متری

با نزدیک شدن به مراحل پایانی راه اندازی تلسکوپ ۳/۴ متری رصدخانه ملی ایران، نیاز به شناخت قابلیت های علمی و ابزارگان رصدی این تلسکوپ در جامعه نجوم ایران ضروری می نماید. این کنفرانس ملی فرصتی فراهم خواهد کرد تا اخترشناسان ایرانی با وضعیت فعلی طرح رصدخانه ملی ایران، اهداف علمی و چشم اندازهای آن بیشتر آشنا شوند و با مشارکت در برنامه های آینده این طرح  ملی، حداکثر بهره وری علمی از آن حاصل گردد.