کمیته‌های علمی و اجرایی

کمیته علمی:

داوود محمد زاده جسور (دانشگاه تبریز)

عاطفه جوادی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دبیر)

حبیب خسروشاهی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

حسین حقی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)

سهراب راهوار (دانشگاه صنعتی شریف)

فاطمه طباطبایی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

شهرام عباسی (دانشگاه فردوسی مشهد)

امین فرهنگ (دانشگاه تهران)

سعدالله نصیری قیداری (دانشگاه شهید بهشتی)

 

کمیته اجرایی:

عاطفه جوادی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

محمد حسینی راد (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

آرش دانش (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

الهه خالوئی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

الهام صارمی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دبیر)

حدیث گودرزی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

مهتاب غلامی(پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

 

کمیته اجرایی دانشجویی 
امیر نظام امیری دانشگاه فلورانس
فاخره اسماعیلی دانشگاه حیدر آباد هند
شهرزاد ایزدی پور دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مریم ترکی  پژوهشگاه دانشهای بنیادی
سوگل سنجری پور  دانشگاه صنعتی شریف
سیما طائفی اقدم پژوهشگاه دانشهای بنیادی
سپیده قاضی عسگر پژوهشگاه دانشهای بنیادی
امیر حسین مسعود نژاد دانشگاه صنعتی شریف
مهدیه نوابی پژوهشگاه دانشهای بنیادی