تماس با ما

نشانی دفتر تهران:

ابتدای بزرگراه ارتش، باغ لارک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

کد پستی: ۳۶۶۱۳-۱۹۵۶۸
تلفن: ۲۲۸۱۰۳۴۰ ۲۱ ۹۸+

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه ها به ما ایمیل بزنید:

پست الکترونیک: INO_Events@ipm.ir