تاریخ های مهم و هزینه‌ها

تاریخ های مهم و هزینه ها

۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰             شروع ثبت نام و دریافت خلاصه مقاله

۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰              آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی

۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰              آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله برای ارائه به صورت پوستر

۴ دی ماه ۱۴۰۰               اعلام سخنرانی ها و پوسترهای پذیرفته شده

۹ بهمن ماه ۱۴۰۰             آخرین مهلت ثبت نام

۱۳و۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰      تاریخ برگزاری کنفرانس

 

 با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا، کنفرانس بصورت بر خط (آنلاین) برگزار خواهد شد. با حمایت طرح رصد خانه ملی ایران، ثبت نام در این کنفرانس کاملا رایگان است.