تاریخ‌‌های مهم

این کارگاه به صورت کاملا آنلاین برگزار می‌شود.

آغاز ثبت‌نام: ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۰

پایان ثبت‌نام: ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری کارگاه: ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰

هزینه ها: 

با حمایت طرح رصدخانه‌ ملی ایران و دانشگاه خوارزمی، این کارگاه به صورت کاملا رایگان برگزار می‌شود.