کارگاه اول: شکل‌گیری، تحول و ساختار کهکشان‌ها

 1. خانه
 2. رویدادهای علمی
 3. کارگاه اول: شکل‌گیری، تحول و ساختار کهکشان‌ها

کارگاه اول: شکل‌گیری، تحول و ساختار کهکشان‌ها

چشم انداز کارگاه:

این کارگاه به شرکت کنندگان درک اساسی از شکل گیری و تکامل کهکشان ها در دیدگاهی نو ارائه خواهد داد.
ما درباره جدیدترین اکتشافات در مطالعات کهکشان ها بحث می کنیم و مساحی‌های بزرگ نجومی و رویکردهای رصدی را برای مطالعه مستقیم جهان دور معرفی می کنیم. شرکت کنندگان می توانند دانش اخترفیزیکی خود را در زمینه ویژگی های رصدی کهکشان ها و ساختار آنها افزایش دهند. این کارگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان پسا دکترا مناسب خواهد بود. محورهای علمی زیر در این کارگاه پوشش داده خواهد شد:

۱.ساختار و دینامیک کهکشان ها

 • مراحل شکل گیری کهکشان ها
 • دسته بندی ساختاری کهکشان ها
 • دینامیک داخلی کهکشان ها
 • توزیع ماده تاریک کهکشان ها
 • مدل های تحولی کهکشان ها و شبیه سازی ها

۲.ستاره زایی و خاموشی کهکشان ها

 • نواحی ستاره زا در کهکشان ها
 • مکانیسم های خاموشی کهکشان ها
 • ادغام کهکشان ها

۳.کهکشان ها در طول موج های مختلف

 • مشاهدات چند طول موجی
 • طیف گسیلی کهکشان ها

۴.کهکشان ها در دوردست

 • کهکشان ها در قرمز شدگی زیاد
 • کهکشان های فسیل
 • هسته های کهکشانی فعال
 • کهکشان های کوتوله
فهرست