رویدادهای علمی

  1. خانه
  2. رویدادهای علمی

با آغاز راه اندازی تلسکوپ ۳.۴ متری رصدخانه ملی ایران برای رسیدن به مرحله ی اولین نورگیری و به منظور استفاده بهینه از این تلسکوپ و سایر تجهیزات رصدی موجود و آتی توسط محققان و دانشجویان، طرح برگزاری کارگاه های آموزشی نجوم رصدی در کل کشور برای ظرفیت سازی و توسعه نیروی انسانی متخصص پیشنهاد شده است. در این طرح اساتید دانشگاه ها و محققان نجوم رصدی به آموزش دانشجویان خواهند پرداخت و این امر در نهایت منجر به تربیت نیروی انسانی متخصص در داخل کشور، جهت استفاده بهینه از تلسکوپ ملی ایران خواهد شد. مجری و برنامه ریزی و حمایت از اجرای این طرح بر عهده رصدخانه ملی ایران است. بطور کلی این کارگاه ها در چهار مرحله برگزار خواهند شد که عبارتند از:

  1. آموزش نجوم و کیهان شناسی رصدی ‫‪
  2. تکنیک ها و ابزار رصدی
  3. آنالیز و پردازش داده ها
  4. نوشتن پروپزال های رصدی

برنامه مرحله اول کارگاه های رصدخانه ملی ایران

 

نام همایش مکان برگزاری تاریخ برگزاری
۱ – تشکیل و تحول و ساختار کهکشان ها دانشگاه خوارزمی ۲۲ – ۲۳ مهر ۱۴۰۰
۲ – خوشه های ستاره ای و تابع جرم اولیه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ۲۵– ۲۶ آذر ۱۴۰۰
۳ – سیارات فرا خورشیدی و شناسایی آن ها دانشگاه فردوسی مشهد ۲۳ – ۲۴ دی ۱۴۰۰
۴ – تشکیل، تحول و اخترلرزه شناسی با دیدگاهی به سیارات فراخورشیدی دانشگاه زنجان ۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۵ – چشمه های گذرا و اخترفیزیک چند پیام رسانی دانشگاه صنعتی اصفهان ۶-۷ مرداد ۱۴۰۱
فهرست