دانشنامه

  1. خانه
  2. دانشنامه
انتخاب دسته‌بندی
زمینه‌های علمی

خط نشری

Emission Line خط نشری (Emission Line): خط نشری زمانی در یک طیف ظاهر می‌شود که منبع موردنظر در طول‌موج‌های خاصی…
زمینه‌های علمی

عنصر

Element یک عنصر ماده خالصی است که از فقط اتم‌های از یک جنس تشکیل‌شده است. برای مثال اکسیژن یک عنصر…
زمینه‌های علمی

کهکشان کوتوله

Dwarf Galaxy کهکشان‌های کوتوله فراوان‌ترین نوع کهکشان در عالم هستند. این کهکشان‌ها به دلیل درخشندگی کم، جرم کم و اندازه…
زمینه‌های علمی

دانه غبار

Dust Grain دانه‌های غبار بین ستاره‌ای از موادی که از ستاره‌ها به بیرون ریخته می‌شوند نشات می‌گیرند. این دانه‌ها در…
فهرست