زمینه‌های علمی

  1. خانه
  2. زمینه‌های علمی

شکل‌گیری کهکشان

Galaxy Formation اگرچه فرایند شکل‌گیری  کهکشان‌ها هنوز به‌طور کامل درک نشده است، اما منجمان بر این عقیده هستند که سه فرایند زیر در شکل‌گیری کهکشان‌ها نقش اصلی را بازی می‌کنند:…

خوشه کهکشانی

Galaxy cluster منجمان و کیهان شناسان  فرض می‌کنند که عالم در مقیاس بزرگ همگن و همسانگرد است (اصل کیهان‌شناختی). این عقیده به‌وضوح در مقیاس‌های کوچک‌تر درست نیست. به‌عبارت‌دیگر، در مقیاس‌های…

تهی‌جاهای کهکشانی

Galactic Voids کهکشان‌ها معمولاً به‌صورت منزوی (تنها و به دور از بقیه) یافت نمی‌شوند. آنها هم‌چنین به‌صورت تصادفی هم در عالم توزیع نشده‌اند.  بیشتر آنها توسط تعداد زیادی از کهکشان‌های…

خط نشری

Emission Line خط نشری (Emission Line): خط نشری زمانی در یک طیف ظاهر می‌شود که منبع موردنظر در طول‌موج‌های خاصی تابش کند. این تابش زمانی اتفاق می‌افتد که الکترون‌های اتم‌ها…

عنصر

Element یک عنصر ماده خالصی است که از فقط اتم‌های از یک جنس تشکیل‌شده است. برای مثال اکسیژن یک عنصر است که از اتم‌های اکسیژن تشکیل‌شده است (هر اتم اکسیژن…

کهکشان کوتوله

Dwarf Galaxy کهکشان‌های کوتوله فراوان‌ترین نوع کهکشان در عالم هستند. این کهکشان‌ها به دلیل درخشندگی کم، جرم کم و اندازه کوچک شان به‌سختی قابل‌مشاهده هستند. این کهکشان‌ها معمولاً در خوشه‌ها…

دانه غبار

Dust Grain دانه‌های غبار بین ستاره‌ای از موادی که از ستاره‌ها به بیرون ریخته می‌شوند نشات می‌گیرند. این دانه‌ها در محیط‌های دارای چگالی بالا و دمای نسبتاً پایین، همانند جو…

گروه‌های فشرده

Compact Groups گروه و خوشه‌های کهکشانی مجموعه‌هایی از کهکشان‌ها هستند که ازلحاظ گرانشی به هم وابسته و مقید هستند. معمولا گروه‌ها در مقایسه با خوشه‌ها به مجموعه‌های با تعداد کمتر…
فهرست