مجموعه رصدسرا

در سال ۱۳۸۹ رصدخانه ملی فراخوانی عمومی را برای طراحی ساختمان های محفظه تلسکوپ،‌ خدمات و لایه نشانی و مجموعه رصدسرا برگزار کرد که در نتیجه آن، فاز طراحی این اماکن با کمک متخصصین محلی اجرا شد. یکی از نکات مهمی که در این مرحله مطرح شد، تعیین مکان دقیق رصدسرا بود، مکانی که منجمان،‌ کارکنان و فضاهای اداری رصدخانه در آن قرار دارند. محل احداث رصدسرا می‌بایست طوری انتخاب می شد که هم به اندازه کافی نزدیک قله باشد و هم فعالیت‌های روزمره رصدسرا مزاحمتی برای امکانات رصدی ایجاد نکند.

محفظه
فهرست