امکانات رصدخانه

  1. خانه
  2. نمونه کارها

مجموعه رصدسرا

مجموعه رصدسرا در سال ۱۳۸۹ رصدخانه ملی فراخوانی عمومی را برای طراحی ساختمان های محفظه تلسکوپ،‌ خدمات و لایه نشانی و مجموعه رصدسرا برگزار کرد که در نتیجه آن، فاز…

محفظه

محفظه محفظه رصدخانه ملی ایران برای محافظت از پرسنل، تلسکوپ و تجهیزات مربوطه طراحی شده است و فرایند رصد را به شکلی امکان پذیر می سازد که کیفیت و دقت…
فهرست