رصدخانه ملی ایران: اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ ۳/۴ متری

رصدخانه ملی ایران: اهداف علمی و ابزارگان تلسکوپ ۳/۴ متری

 

با نزدیک شدن به مراحل پایانی راه اندازی تلسکوپ ۳/۴ متری رصدخانه ملی ایران، نیاز به شناخت قابلیت های علمی و ابزارگان رصدی این تلسکوپ در جامعه نجوم ایران ضروری می نماید. این کنفرانس ملی فرصتی فراهم خواهد کرد تا اخترشناسان ایرانی با وضعیت فعلی طرح رصدخانه ملی ایران، اهداف علمی و چشم اندازهای آن بیشتر آشنا شوند و با مشارکت در برنامه های آینده این طرح  ملی، حداکثر بهره وری علمی از آن حاصل گردد.

موضوعات مورد بحث در کنفرانس عبارتند از:

رصدخانه ملی ایران:

مکان‌یابی، شرایط کنونی، راه اندازی، تجهیزات رصدی و ابزارگان

زمنیه‌های علمی-تحقیقاتی:

  • منظومه شمسی ما
  • محیط میان ستاره ای، تشکیل ستارگان و سیارات
  • سیارات فراخورشیدی
  • کهکشان راه شیری و کهکشانهای مجاور، جمعیت های ستاره ای
  • شکل گیری و تحول کهکشان ها
  • گروه ها و خوشه های کهکشانی
  • رویدادهای رصدی وابسته به زمان
  • جهان با درخشندگی سطحی پایین
  • کیهان شناسی و فیزیک بنیادی
  • مساحی‌های بزرگ
فهرست