محفظه

محفظه رصدخانه ملی ایران برای محافظت از پرسنل، تلسکوپ و تجهیزات مربوطه طراحی شده است و فرایند رصد را به شکلی امکان پذیر می سازد که کیفیت و دقت را تا حد ممکن بالا ببرد. این ساختمان متشکل از دو قسمت اصلی است: یک ساختمان ثابت و یک گنبد چرخان که در کنار هم کار می کنند تا شرایط لازم را برآورده کنند و محیط کار و عملیاتی مطلوب را ارائه دهند.

محفظه تلسکوپ رصدخانه ملی متشکل از یک ساختمان هشت ضلعی است. بخش ثابت محفظه دارای ساختار بتن یا فولادی است که توسط پانل های ساندویچی پوشیده می شود. همان نوع روکش می تواند ساختار فولادی گنبد چرخان را نیز بپوشاند. قطر بخش ثابت حدود ۱۵ متر و ارتفاع آن  ۹/۵ متر خواهد بود. چرخها، غلتکها، تله گرد و غبار، مکانیزم های جرکت دهنده گنبد و همچنین سیستم انتقال قدرت الکتریکی در رابط بین قسمت ثابت و متحرک محفظه واقع شده اند.

بخش ثابت محفظه چهار طبقه است که شامل طبقات رصدی، و گنبد می شود و طبقه های زیرین آن به صورت فعال سرد می شوند تا در طول روز هم دمای ساختمان معادل دما در شب باشد.

مجموعه رصدسرا
قله و امکانات پشتیبانی
فهرست