قله و امکانات پشتیبانی

  1. خانه
  2. Photography
  3. قله و امکانات پشتیبانی

قله و امکانات پشتیبانی

امکانات پشتیبانی در نزدیکی قله شامل ساختمان خدمات تلسکوپ و لایه نشانی، یک سامانه پایش سایت و یک رصدسرا در نزدیکی روستای کامو می باشد. امکانات رصدی دیگری از جمله یک تلسکوپ ۱ متری و یک سامانه میدان دید باز هم پیش بینی شده اند. ایستگاه پایش سایت هم اکنون در محل قله نصب شده و مشغول به کار است و سامانه میدان دید باز هم فاز طراحی، ساخت و نصب بر روی قله را پشت سر گذاشته و هم اکنون در حال گذراندن تست های فاز راه اندازی است.

بخش لایه نشانی یکی از بخش های کلیدی هر رصدخانه مدرن است که در آن از یک محفظه پوشش خلاء برای نشاندن یک لایه آلومینیومی بر روی بستر آینه ای استفاده می شود. این فرایند بسیار مهم است، زیرا کیفیت آینه هر تلسکوپ در طول زمان افت می کند و بنابراین فرایند لایه نشانی باید حداقل هر دو سال یکبار تکرار شود.

محفظه
فهرست