دقیقه قوسی

Arcminute

دقیقه قوسی که با علامت دقیقه ´   نشان داده می‌شود یک یکای اندازه‌گیری زاویه است  که معمولاً برای زوایای کوچک استفاده می‌شود. هر دقیقه قوسی معادل یک‌شصتم  \frac{1}{60} درجه است. همچنین هر دقیقه قوسی برابر با 60 ثانیه قوسی است.

arcminute=\frac{1}{60}degree

هر دقیقه قوسی برحسب رادیان برابر است با:

arcminute = 2.909 * 10^{-4} radian

نوشتهٔ پیشین
تست فرمول
نوشتهٔ بعدی
آشنایی با طراحی گنبد رصدخانه ملی ایران

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست