شکل‌گیری کهکشان

Galaxy Formation

اگرچه فرایند شکل‌گیری  کهکشان‌ها هنوز به‌طور کامل درک نشده است، اما منجمان بر این عقیده هستند که سه فرایند زیر در شکل‌گیری کهکشان‌ها نقش اصلی را بازی می‌کنند:

  • رمبش اولیه: رمبش ابرهای گازی در اوایل عالم
  • خوشه شدگی سلسله مراتبی: به فرایندی گفته می‌شود که در آن کهکشان‌های کوچک‌تر باهم ادغام می‌شوند و کهکشان‌های بزرگ‌تر را به وجود می‌آورند.
  • تحول مستقل: شکل‌گیری به‌عنوان نتیجه‌ای از فرایندهای داخلی و مستقل کهکشان‌ها، همانند فعالیت بازوهای مارپیچی و میله‌های کهکشانی

تصور بر این است که اینکه در شکل‌گیری هر کهکشان خاص هر یک از این فرایندها تا چه حد  نقش بازی می‌کنند تا حدودی به دسته‌بندی هابلی کهکشان وابسته باشد. برای مثال کهکشان‌های اولیه (early-type) مانند کهکشان‌های بیضی‌گون و عدسی گون در اوایل تاریخچه عالم شکل‌گرفته‌اند. این تا حدودی بیانگر این موضوع است که این کهکشان‌ها عمدتاً از رمبش اولیه ابرهای گازی به وجود آمده‌اند. هرچند امروزه معلوم شده است که ادغام‌های کهکشانی هم در شکل‌گیری این دسته از کهکشان‌ها نقش ایفا می‌کنند.از طرف دیگر کهکشان‌های ثانویه (late-type)  مانند کهکشان‌های مارپیچی و بی‌ریخت شواهدی از ستاره زایی در جریان را نشان می‌دهند. این ستاره زایی در جریان،  که به‌خصوص در دیسک کهکشان‌های مارپیچی دیده می‌شود نشان‌دهنده تحول مستقل کهکشان به‌عنوان یک  عامل مهم است (هرچند که دو عامل دیگر یعنی رمبش اولیه و ادغام‌های کهکشانی هم در این شکل‌گیری دخیل هستند و نباید آنها را نادیده گرفت).

به‌صورت خلاصه،  درحالی‌که فرایندهای مؤثر در شکل‌گیری کهکشان‌ها به‌طورکلی  فهمیده شده‌اند، نقش نسبی هر یک از این فرایندها در شکل‌گیری هر دسته از کهکشان‌ها هنوز کاملاً مشخص نیست.

 

منابع:

سایت دانشنامه کاسموس (Cosmos Encyclopedia )

 

نوشتهٔ پیشین
خوشه کهکشانی
نوشتهٔ بعدی
گروه کهکشانی

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست