قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.

قطر زاویه ای

Angular Diameter

قطر زاویه ای که معمولا برای اندازه گیری اندازه ظاهری اجسام استفاده می شود زاویه ای است که توسط  ناظر برای جسم مورد نظر در یک فاصله مشخص انداره گرفته می شود. هر چقدر ناظر به جسم نزدیکتر باشد قطر زاویه ای آن بزرگتر است. و هر چه قدر ناظر از جسم فاصله بگیرد قطر زاویه ای آن کوچکتر می شود. شعاع زاویه ای نصف قطر زاویه ای است.

هر چقدر ناظر اندازه گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگتری را اندازه گیری می کند.
هر چقدر ناظر اندازه گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگتری را اندازه گیری می کند.

 

برای یک ناظر که روی کره زمین قرار گرفته است قطر زاویه‌ای ماه و خورشید تقریباً برابر با نیم درجه و یا 30 دقیقه قوسی است.  این در حالی است که قطر واقعی خورشید در حدود 400 برابر قطر کره ماه است. اما چون فاصله خورشید حدود 400 برابر دورتر است هر دو قطر زاویه‌ای تقریباً برابری برای ناظر روی زمین دارند.

قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.
قطر زاویه‌ای ماه و خورشید برای یک ناظر که روی زمین قرار دارد تقریباً برابر است. این در حالی است که قطر واقعی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی کره ماه است. در واقع علت اصلی این است که خورشید در فاصله بسیار دورتری واقع شده است.

 

منابع:

سایت دانشنامه کاسموس (Cosmos Encyclopedia )

نوشتهٔ پیشین
خط جذبی
نوشتهٔ بعدی
قطر ظاهری

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست