هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.

قطر ظاهری

Apparent Diameter

زمانی که به اجرام آسمانی نگاه می‌کنیم. معمولاً درکی از فاصله آنها نسبت به خود نداریم. به‌عبارت‌دیگر،  ستاره‌ها و اجسامی که در آسمان شب می‌بینیم در فواصل کاملاً متفاوتی از ما قرارگرفته‌اند. در این شرایط قضاوت در مورد اندازه واقعی این اجسام کار آسانی نیست.

قطر ظاهری یک جسم قطری است که توسط ناظر در یک فاصله مشخص از جسم اندازه گرفته می‌شود. هرچقدر ناظر به جسم نزدیک‌تر باشد قطر ظاهری آن بزرگ‌تر و هرچقدر از آن دورتر باشد قطر ظاهری آن کوچک‌تر خواهد شد. پسوند ظاهری به این معنا است که این قطر،  قطر واقعی و مطلق  جسم نیست. برای بیان قطر ظاهری معمولاً از قطر زاویه‌ای جسم استفاده می‌شود. به عنوان مثال قطر زاویه‌ای ماه و خورشید  برای ناظر زمینی تقریباً برابر با نیم درجه است.  حال‌آنکه قطر واقعی و فیزیکی خورشید حدود 400 برابر قطر واقعی ماه است.

هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن  جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.
هرچقدر ناظر اندازه‌گیر فاصله بیشتری از یک جسم داشته باشد قطر ظاهری کمتری را برای آن جسم اندازه می‌گیرد در این تصویر ناظر شماره یک قطر ظاهری بزرگ‌تری را اندازه‌گیری می‌کند.

 

منابع:

سایت دانشنامه کاسموس (Cosmos Encyclopedia )

نوشتهٔ پیشین
قطر زاویه ای
نوشتهٔ بعدی
تست فرمول

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست