گروه‌های فشرده

Compact Groups

گروه و خوشه‌های کهکشانی مجموعه‌هایی از کهکشان‌ها هستند که ازلحاظ گرانشی به هم وابسته و مقید هستند. معمولا گروه‌ها در مقایسه با خوشه‌ها به مجموعه‌های با تعداد کمتر کهکشان‌ها گفته می‌شود. گروه‌ها را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

گروه‌های فشرده(Compact): که در آن تعدادی کهکشان به صورت فشرده و با فاصله کم نسبت به هم قرارگرفته‌اند. یا به‌عبارت‌دیگر فاصله بین کهکشان‌ها نسبت با اندازه کهکشان‌ها خیلی بزرگ‌تر نیست.

گروه‌های شل یا غیر فشرده (Loose): در این گروه‌ها کهکشان‌ها بافاصله بیشتری نسبت به هم قرار گرفته‌اند. یا به عبارت دیگر فاصله بین کهکشان‌ها خیلی بزرگ‌تر از اندازه کهکشان‌های گروه است.

 

کاتالوگ گروه‌های فشرده کهکشانی نزدیک در سال 1982 میلادی توسط شخصی به نام هیکسون (Hickson) منتشر شد. این کاتالوگ شامل حدود 100 گروه فشرده کهکشانی است.  که هر کدام شامل 4 یا پنج کهکشان بوده  و  فضایی با شعاع تصویر شده حدود 50 تا 100 کیلو پارسک را اشغال می‌کنند.  از این رو گروه‌های کهکشانی فشرده معروف که بسیار روشن هستند معمولاً با نام گروهای فشرده هیکسون (Hickson Compact Groups)  شناخته می‌شوند.

شکل 1: گروه فشرده هیکسون 87 (Hickson Compact Group 87) (منبع شکل: NASA-GSFC)

برای مقایسه گروه محلی یک گروه غیر فشرده است. و فضایی به اندازه حدود یک مگاپارسک را اشغال کرده است.

 

به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی این کهکشان‌ها، آنها باید در معرض برهمکنش‌ها و ادغام‌های کهکشانی زیادی باشند. در عمل حدود 40 درصد از این کهکشان‌ها شواهدی از برهمکنش با سایر کهکشان‌ها را نشان می‌دهند. در نتیجه آنها احتمالاً در مدت زمان کوتاهی  با هم ترکیب‌شده و گروهای فسیلی را به وجود بیاورند. در این صورت انتظار می‌رود با توجه به کوتاه بودن دوره حیات گروه‌های کهکشانی فشرده، تعداد کمی از این گروه‌های قابل شناسایی و رصد باشند.  هرچند در عمل تعداد قابل توجهی از این گروه‌ها در جهان نزدیک به ما شناسایی شده است.

 

دو پیشنهاد زیر برای توجیه تعداد زیاد این گروه‌ها پیشنهاد شده است:

پیشنهاد اول این است که گروه‌های فشرده احتمالاً یکی از مرحله‌های آخر تحول گروه‌های کهکشانی قبل از ادغام شدن و تشکیل گروه‌های فسیلی هستند. درنتیجه با ادغام شدن یک گروه،  گروه دیگری وارد این فاز شده و تعداد زیاد این نوع از گروه‌ها قابل توجیه خواهد بود. پیشنهاد بعدی این است که احتمالاً مدت زمان لازم برای ادغام شدن کهکشان‌ها در گروه‌های فشرده طولانی‌تر از چیزی است که تاکنون تصور می‌شده است.

 

تحقیقات برای پاسخ به دلیل مشاهده تعداد زیادی گروه‌های فشرده کهکشانی همچنان ادامه دارد.

 

 

 

 

منابع:

سایت دانشنامه کاسموس (Cosmos Encyclopedia )

کتاب تشکیل و تحول کهکشان ها (Galaxy Formation and Evolution (Mo, Bosch, White))

 

نوشتهٔ پیشین
خوشه گیسو یا کما
نوشتهٔ بعدی
سحابی تاریک

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست