ثانیه قوسی

Arcsecond

ثانیه قوسی که با علامت ” هم نشان داده می‌شود  یک یکای اندازه‌گیری زاویه است. هر ثانیه قوسی یک شصتم ( \frac{1}{60}) دقیقه قوسی است و هر دقیقه قوسی هم یک شصتم (\frac{1}{60}) درجه است. پس هر ثانیه قوسی بر حسب درجه می شود:

arcsecond = \fract{1}{3600} degree

هم چنین هر ثانیه قوسی بر حسب رادیان برابر خواهد شد با:

arcsecond = arcminute = 4.848 * 10^{-6} radian

 

برای تبدیل رادیان به درجه هم کافی است بدانیم که عدد پی ( \pi) معادل 180 درجه است.

شکل 1: اندازه زاویه‌ای متوسط ماه برای ناظر زمینی برحسب ثانیه و دقیقه قوسی
شکل 1: اندازه زاویه‌ای متوسط ماه برای ناظر زمینی برحسب ثانیه و دقیقه قوسی

 

ثانیه و دقیقه قوسی برای بیان راحت‌تر اندازه‌گیری زوایای کوچک است.  بااین‌حال برای زوایای خیلی کوچک‌تر می‌توان از میلی‌ثانیه قوسی و میکروثانیه قوسی استفاده کرد که به‌صورت زیر به ثانیه قوسی مرتبط هستند:

miliarcsecond = 10^{-3} arcsecond

microarcsecond = 10^{-6} arcsecond

برای رصدهایی که از روی سطح زمین انجام می‌شوند اغتشاشات جوی باعث می‌شود تا منابعی که به‌صورت تقریباً نقطه‌ای هستند (مانند ستاره‌های که در فاصله دوری قرار گرفته‌اند) مقداری  پخش‌شده و حتی سوسو (چشمک) بزنند.  در بهترین شرایط رصدی منابع نقطه‌ای به‌اندازه قطر  زاویه‌ای در حدود نیم ثانیه قوسی پخش خواهند شد.

همچنین قطر زاویه‌ای متوسط ماه وقتی از روی زمین دیده می‌شود در حدود نیم درجه است. که معادل با حدود 30 دقیقه قوسی و یا حدود 1800  ثانیه قوسی است.

 

 

 

منابع:

سایت دانشنامه کاسموس (Cosmos Encyclopedia )

سایت ویکی پدیا

نوشتهٔ پیشین
آشنایی با طراحی گنبد رصدخانه ملی ایران
نوشتهٔ بعدی
واحد نجومی

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست